Hồ sơ của Hoàng Kim Cương

thống kê điểm 12
bình chọn 0 0
thành viên từ 08:25, 08/01/2018
kết nối lần cuối 08:35, 20/01/2018
thông tin website
địa chỉ

Karma

Câu hỏi nổi tiếng 15 người dùng đạt được Câu hỏi có ít nhất 500 lượt xem
Câu hỏi đáng chú ý 21 người dùng đạt được Câu hỏi có ít nhất 250 lượt xem
Câu hỏi phổ biến 21 người dùng đạt được Câu hỏi có ít nhất 150 lượt xem

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn