Hồ sơ của Dương Thành Giang

thống kê điểm 100.079
bình chọn 1 0
thành viên từ 15:25, 07/08/2017
kết nối lần cuối 15:48, 01/10/2019
thông tin website http://dtt.vn
địa chỉ Hà Nội , Việt Nam

• More than 10 years experienced in software design and development,
• Experienced with working/ communicating with global customers from US, Denmark, Australia and Singapore.
• Good command of English (verbal and written communications)
• Excellent leadership and management skills
• Familiar with IBM WebSphere, RAD, MQ, JBOSS, force.com platform
• Good experience of Struts, Spring frameworks, JSF, Hibernate, EJB
• In depth knowledge of the software development life cycle and software process
• Carnegie Mellon University certificate of Software Project Management completion
• NIIT, IBM instructor certificates

Specialties:
- Software architecture and design
- Project management
- Software development processes and improvement

0
Gửi bởi
Dương Thành Giang
10:03, 19/12/2017 555 lượt xem 0 trả lời
0
Gửi bởi
Dương Thành Giang
10:00, 19/12/2017 636 lượt xem 0 trả lời
1
dinhnghia Gửi bởi
Dương Thành Giang
19:58, 27/12/2017 830 lượt xem 0 trả lời

Karma

Câu hỏi nổi tiếng 15 người dùng đạt được Câu hỏi có ít nhất 500 lượt xem
Câu hỏi đáng chú ý 21 người dùng đạt được Câu hỏi có ít nhất 250 lượt xem
Câu hỏi phổ biến 21 người dùng đạt được Câu hỏi có ít nhất 150 lượt xem
Nhà phê bình 2 người dùng đạt được Lần đầu phản đối bài viết
Học Sinh 18 người dùng đạt được Câu hỏi đầu tiên được ít nhất một lần thích
Câu hỏi đáng tin cậy 3 người dùng đạt được Câu hỏi được thích bởi 1 người dùng
Biên tập viên 10 người dùng đạt được Lần sửa đầu tiên
Người viết tự truyện 8 người dùng đạt được Đã hoàn thành tiểu sử của mình
Người hỗ trợ 4 người dùng đạt được Lần đầu thích bài viết

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn