0

Khi học Stem thì học sinh sẽ được hình thành và phát triển những năng lực, phẩm chất gì?

Gửi bởi
Nguyễn Văn Huyên
vào lúc 23:14, 31/12/2017 1.779 lượt xem

Khi học Stem thì học sinh sẽ được hình thành và phát triển những năng lực, phẩm chất gì?

1 Trả lời


0

Dương Thành Giang

--Dương Thành Giang--
100079
| 4 1 4
Hà Nội, Việt Nam
--Dương Thành Giang--

• More than 10 years experienced in software design and development,
• Experienced with working/ communicating with global customers from US, Denmark, Australia and Singapore.
• Good command of English (verbal and written communications)
• Excellent leadership and management skills
• Familiar with IBM WebSphere, RAD, MQ, JBOSS, force.com platform
• Good experience of Struts, Spring frameworks, JSF, Hibernate, EJB
• In depth knowledge of the software development life cycle and software process
• Carnegie Mellon University certificate of Software Project Management completion
• NIIT, IBM instructor certificates

Specialties:
- Software architecture and design
- Project management
- Software development processes and improvement

Dương Thành Giang
lúc 11:39, 16/01/2018

Phương pháp học đi đôi với hành của STEM sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức, hình thành và phát triển được các kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, trình bầy. Do học đến đâu sẽ được thực hành đến đó nên học sinh rất tự tin với kiến thực mình đã có.


Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận và trả lời.

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn

Công cụ hỏi

1 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 23:14, 31/12/2017
Đã xem: 1779 lần
Cập nhật lần cuối: 11:39, 16/01/2018