1 Trả lời


0
Hoàng Kim Cương
lúc 08:37, 20/01/2018

Thanh chương là huyện đầu tiên của Nghệ An 100% trường TH, THCS được tập huấn STEM


Nghệ An là đất học, nơi có nhiều nhân tài của cả nước, mặc dù điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn.

Đỗ Lê Thăng
vào lúc 10:07, 30/10/2018

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận và trả lời.

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn

Công cụ hỏi

2 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 08:36, 08/01/2018
Đã xem: 3268 lần
Cập nhật lần cuối: 08:37, 20/01/2018