0

Những yếu tố nào là cần thiết khi triển khai mô hình này một cách rộng rãi? Có gì khác biệt giữa một trường công và một trường tư khi triển khai mô hình giảng dạy này?

Gửi bởi
Đặng Bảo Tuấn
vào lúc 12/29/17, 3:52 PM 360 lượt xem

Những yếu tố nào là cần thiết khi triển khai mô hình này một cách rộng rãi? Có gì khác biệt giữa một trường công và một trường tư khi triển khai mô hình giảng dạy này?

0 Trả lời

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận và trả lời.

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn

Công cụ hỏi

1 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 12/29/17, 3:52 PM
Đã xem: 360 lần
Cập nhật lần cuối: 12/29/17, 4:00 PM