0

Học giáo dục STEM như thế nào là hợp lý trong khi tôi thấy học quá tốn kém?

Gửi bởi
PHAN LONG QUÂN
vào lúc 12/29/17, 4:04 PM 688 lượt xem

Học giáo dục STEM như thế nào là hợp lý trong khi tôi thấy học quá tốn kém?

1 Trả lời


0
Pham Thi Thu Hiền
lúc 12/29/17, 5:37 PM

Hiện nay giáo dục STEM và phương pháp giáo dục STEM đang được áp dụng đưa vào triển khai tại Việt Nam dưới hình thức thí điểm và thử nghiệm tại các CLB tại trường và Trung tâm. Chi phí và học cụ học tập các môn học có yếu tố STEM còn khá cao do chương trình bản quyền nước ngoài, học liệu mang tính công nghệ cần phải cập nhật, sự quan tâm và hiểu để đánh giá được mức độ quan trọng, sự cần thiết của giáo dục STEM còn hạn chế ở 1 phần rất nhỏ tại các thành phố lớn. Để nhiều học sinh có thể tiếp cận được với giáo dục STEM và phát triển được các kỹ nâng học tập của giáo dục STEM với chi phí hợp lý cần sự nhận thức đúng về tầm quan trọng của GD STEM với thế hệ tương lai, ngành nghề tương lai của chính cha mẹ học sinh; của các cấp lãnh đạo các cấp, ngành và phải trở thành mục tiêu và nhiệm vụ của ngành giáo dục nói riêng và chương trình phát triển nguồn lực của quốc gia nói chung


Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận và trả lời.

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn

Công cụ hỏi

1 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 12/29/17, 4:04 PM
Đã xem: 688 lần
Cập nhật lần cuối: 12/29/17, 5:37 PM