2

Chương trình STEM của NASA như thế nào?

Gửi bởi
Quyen Dao
vào lúc 12/31/17, 9:15 PM 739 lượt xem

NASA - cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ là một trong những điển hình của việc triển khai hệ sinh thái STEM của Mỹ. Không chỉ tập trung vào nghiên cứu, NASA còn có hệ thống các bảo tàng và trung tâm học liệu phục vụ cho giáo dục. Vậy chương trình STEM của NASA có điểm gì đặc biệt? Họ thu hút học sinh bằng cách nào?

1 Trả lời


1
Quyen Dao
lúc 1/1/18, 3:09 PM

GIÁO DỤC NASA

1. SỨ MỆNH GIÁO DỤC NASA

Thúc đẩy giáo dục STEM chất lượng cao bằng các năng lực độc đáo của NASA.

2. GIỚI THIỆU

Giáo dục là một phần thiết yếu trong sứ mệnh của NASA nhằm “thúc đẩy tiến bộ khoa học, công nghệ, hàng không, và thăm dò vũ trụ nhằm nâng cao kiến thức, giáo dục, cách tân, sức sống kinh tế, và quản lý Trái Đất.”

Các Phòng, Ban Sứ mệnh, và Trung tâm của NASA làm việc cùng nhau để mang lại trải nghiệm giáo dục độc đáo cho người học, nhà giáo dục và học viện. NASA kết nối giáo viên, học sinh, phụ huynh đến nội dung trang web, con người, nguồn lực và cơ sở vật chất của NASA.

Giáo dục NASA liên kết với Ủy ban Liên bang về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (CoSTEM) để cải thiện giáo dục STEM trên toàn Hoa Kỳ và có đại diện trong cả năm nhóm làm việc trong lĩnh vực ưu tiên của CoSTEM.

3. NHIỆM VỤ

Truyền cảm hứng: Các chương trình Giáo dục NASA thu hút người Mỹ tham gia sứ mệnh của NASA và truyền cảm hứng trong khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học, STEM. NASA hỗ trợ các trường tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học bằng cách cung cấp cơ hội nghiên cứu và thực tập để thúc đẩy văn hóa học tập sôi nổi trong giáo dục STEM.

Khuyến khích tham gia: Giáo dục NASA cung cấp cơ hội thú vị, hấp dẫn cho người học thuộc mọi lứa tuổi để khám phá và phát triển toàn diện tiềm năng. Bằng cách tạo điều kiện cho người học, nhà giáo dục, học viện, NASA đang chuẩn bị cho thế hệ người mới cách tân để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu đầy thử thách.

Giáo dục: Cung cấp trải nghiệm giáo dục độc đáo và khó quên cho học sinh, giáo viên, công chúng. Cung cấp cơ hội phát triển chuyên môn cho nhà giáo dục đang tham gia đào tạo, tại chức và cả giảng viên đại học. Các chương trình giáo dục của NASA đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nguồn cung giáo dục STEM của quốc gia.

Tuyển dụng: NASA phát triển mục tiêu nghề nghiệp cho cá nhân để hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh của NASA. Thông qua cơ hội thực tập, học bổng, các khóa đào tạo chuyên môn, các cá nhân này có thể trở thành người tham gia trong chương trình vũ trụ của Hoa Kỳ.

4. SÁNG KIẾN THÚC ĐẨY GIÁO DỤC STEM

Khuyến khích tham gia STEM: cung cấp cơ hội cho hoạt động học tập mang tính trải nghiệm trong môi trường giáo dục chính thức và không chính thức để kết nối người học đến các nguồn lực độc đáo của NASA.

Phát triển chuyên môn cho các nhà giáo dục: sử dụng các sứ mệnh, nguồn ngực giáo dục và cơ sở vật chất độc đáo của NASA để cung cấp nội dung chất lượng cao và trải nghiệm học tập thực tiễn cho giáo viên phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, hoặc các nhà giáo dục tự do; sinh viên.

Cơ hội thực tập, học bổng nghiên cứu và học bổng của NASA: tạo đòn bẩy từ các sứ mệnh và chương trình độc đáo của NASA để nâng cao và tăng năng lực, sự đa dạng và quy mô của lực lượng lao động STEM trong tương lai.

Khuyến khích học viện: tăng năng lực STEM của học viện và các tổ chức giáo dục không chính thức bằng cách tích hợp nội dung trên cơ sở sứ mệnh của NASA.

5. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEM

Các chương trình giáo dục của NASA được cung cấp tại tất cả 50 tiểu bang, quận Columbia và Puerto Rico. Phòng giáo dục có 2 chương trình chính: Chương trình giáo dục – Giải trình trách nhiệm STEM (SEA) và Phát triển Nghiên cứu và Nghề nghiệp Hàng không vũ trụ (ARCD). NASA cũng hoàn thành mục tiêu giáo dục thông qua các mối quan hệ bên vững, bên cùng cùng phát triển với các đối tác bên ngoài. NASA tích cực thu nhận người học thuộc các nhóm thiểu số và chưa được tiếp cận với giáo dục STEM như dân tộc thiểu số, phụ nữ, bé gái và người khuyết tật.

SEA: Chương trình SEA - thông qua việc hỗ trợ các Trung tâm NASA và trao kinh phí hỗ trợ nội địa Liên bang cạnh tranh, chương trình này cung cấp cho người học và nhà giáo dục khả năng tiếp cận các vốn quý của NASA. Dự án Nghiên cứu và Giáo dục Đại học Thiểu số (MUREP) và Dự án Giáo dục và Giải trình trách nhiệm STEM (SEAP) của SEA kết nối các đối tác của NASA đến các phát hiện khoa học, nghiên cứu hàng không, và nỗ lực thăm dò của NASA nhằm hỗ trợ các ưu tiên giáo dục STEM của Quốc gia.

ARCD: Chương trình ARCD tăng cường năng lực nghiên cứu của các trường cao đẳng và đại học của Quốc gia và cung cấp cơ hội, thu hút và sinh viên cho sự nghiệp liên quan đến NASA. Các dự án trong chương trình ARCD là Chương trình Trợ cấp Đại học và Học bổng nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia (Trợ cấp Vũ trụ) và Chương trình Thí nghiệm để Kích thích Nghiên cứu Cạnh tranh (EPSCoR). Cả hai đều là cơ hội trợ cấp cạnh tranh.

6. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC CỦA NASA

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU AMES
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHI HÀNH GIA ARMSTRONG
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GLENN
TRUNG TÂM PHI HÀNH GIA VŨ TRỤ GODDARD
PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC ĐẨY
TRUNG TÂM VŨ TRỤ JOHNSON
TRUNG TÂM VŨ TRỤ KENNEDY
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LANGLEY
TRUNG TÂM PHI HÀNH GIA VŨ TRỤ MARSHALL
TRUNG TÂM VŨ TRỤ STENNIS

 


Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận và trả lời.

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn

Công cụ hỏi

1 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 12/31/17, 9:15 PM
Đã xem: 739 lần
Cập nhật lần cuối: 1/6/18, 2:22 PM