1

Các môn học STEM có phù hợp cho trẻ từ 16 tuổi trở lên hay không? Đó là những môn học/chương trình nào?

Gửi bởi
Võ Lê Phúc Hậu
vào lúc 12/29/17, 4:01 PM 519 lượt xem

Các môn học STEM có phù hợp cho trẻ từ 16 tuổi trở lên hay không? Đó là những môn học/chương trình nào?

1 Trả lời


0
Pham Thi Thu Hiền
lúc 12/29/17, 6:10 PM

Giáo dục STEM là xu hướng giáo dục mới tiên tiến được nghiên cứu và khuyên khích áp dụng trong thời đại kỷ nguyên số. Do vậy bất kể ở cấp học nào của môi trường giáo dục và đào tạo, đặc biệt hướng tới đào tạo các kỹ năng phát triển nghề nghiệp thì đều cần thiết và phù hợp.  Học sinh lứa tuổi 16 trở lên ( tương đương với học sinh PTTH tại hệ thống giáo dục hiện tại của Việt Nam) rất phù hợp để học tập và phát triển các kỹ năng học tập theo phương pháp giáo dục STEM qua các môn học : Lập trình game, Sáng tạo công nghệ, Lập trình Robot, Khoa học dữ liệu, Khoa học Sáng chế..Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận và trả lời.

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn

Công cụ hỏi

1 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 12/29/17, 4:01 PM
Đã xem: 519 lần
Cập nhật lần cuối: 12/29/17, 6:10 PM