1

Arduino là gì?

Gửi bởi
Hoàng Vân Đông
vào lúc 1/1/18, 12:28 AM 738 lượt xem

Arduino là một nền tảng điện tử nguồn mở dựa trên phần cứng  và phần mềm dễ sử dụng  , với ngôn ngữ lập trình Arduino (dựa trên Wiring), và phần mềm Arduino (IDE).

Phần cứng của Arduino bao gồm: Các bo mạch vi điều khiển trung tâm như  Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega...và các bo mạch mở rộng Arduino Shield (Sensor Shield, Motor Shield, Mp3 Shield...). Tất cả các bo mạch này được chia sẻ miễn phí thiết kế (sơ đồ nguyên lý cũng như mạch in PCB) cho cộng đồng.

Phần mềm Arduino IDE: là một một môi trường phát triển tích hợp, bao gồm các thư viện sẵn có cho các module phần cứng ớ trên.

Ngôn ngữ lập trình cho Arduino: là ngôn C/C++, ngoài ra còn có các ngôn ngữ lập trình dạng kéo/thả như ScratchX

 

0 Trả lời

Bạn cần đăng nhập để có thể gửi bình luận và trả lời.

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Đọc Hướng dẫn

Công cụ hỏi

1 người theo dõi

Thống kê

Đã hỏi: 1/1/18, 12:28 AM
Đã xem: 738 lần
Cập nhật lần cuối: 1/6/18, 2:23 PM