Hướng dẫn

Tôi có thể đặt những loại câu hỏi nào ở đây?

Bạn có thể đặt câu hỏi về:

  • Cách sử dụng các tính năng trên trang
  • Các vấn đề liên quan đến khóa học
  • ...

Trước khi bạn đặt câu hỏi - vui lòng tìm kiếm câu hỏi tương tự. Bạn có thể tìm kiếm câu hỏi theo tiêu đề hoặc thẻ.

Hãy tránh đặt các câu hỏi quá chủ quan hoặc không liên quan đến cộng đồng này.

Tôi nên tránh những gì trong những câu hỏi của mình?

Bạn chỉ nên hỏi các câu hỏi thực tế, có thể trả lời về những vấn đề thực tế mà bạn phải đối mặt. Tránh đặt câu hỏi quá mở quá rộng. Với những vấn đề này bạn nên tạo một thảo luận.

Để ngăn câu hỏi của bạn bị gắn cờ và có thể bị loại bỏ, hãy tránh hỏi các câu hỏi chủ quan ...

Tôi nên tránh những gì trong câu trả lời của tôi?

Không nên thêm hoặc mở rộng câu hỏi. Thay thế chỉnh sửa câu hỏi hoặc thêm nhận xét.

Câu trả lời không nên nhận xét các câu trả lời khác.

Câu trả lời không nên chỉ đến những câu hỏi khác.

Các câu trả lời không nên bắt đầu tranh luận

Khi một câu hỏi hoặc câu trả lời là bình chọn, người dùng đã đăng chúng sẽ đạt được một số điểm. Điểm này phục vụ như là một thước đo lường sự tin tưởng của cộng đồng đối với người. Bạn có thể bình chọn gắn cờ cho bài viết.

Tại sao những người khác có thể chỉnh sửa câu hỏi/trả lời của tôi?

Mục đích của trang này là tạo ra một cơ sở tri thức liên quan đến STEM.
Do đó các câu hỏi và câu trả lời có thể được chỉnh sửa như các trang wiki bởi những người dùng có kinh nghiệm trang web này để nâng cao chất lượng tổng thể của nội dung cơ sở tri thức. Những đặc quyền này được cấp dựa trên cấp điểm của người sử dụng: bạn sẽ có thể làm như vậy một khi điểm của bạn đủ cao

Để đạt thêm điểm bạn cần có các hoạt động trên diễn đàn. Dưới đây là cách bạn có thể kiếm điểm:

2 Đặt một câu hỏi và được kiểm duyệt.
5 Câu hỏi được thích bởi một người khác
-2 Câu hỏi bị người khác phản đối
10 Câu trả lời được thích bởi một người khác
-2 Câu trả lời bị người khác phản đối
2 Chấp nhận một câu trả lời
15 Câu trả lời được chấp nhận
-100 Câu hỏi/trả lời bị gắn cờ

Dưới đây là các công việc bạn có thể làm với số điểm tương ứng :

5 đồng tình,thêm bình luận
50 phản đối
30 chèn liên kết văn bản, tập tin tải lên
750 tiểu sử của bạn có thể được xem như công cụ chú giải
50 xóa bình luận của bạn
100 báo cáo vi phạm, đóng câu hỏi của bạn
300 chỉnh sửa bài viết, xem các cờ báo cáo vi phạm
500 chấp nhận câu trả lời
500 xóa bình luận
500 đóng bài viết
1,000 xóa câu hỏi, trả lời

Giới thiệu về diễn đàn

"Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam" được hình thành với sự tham gia của giáo viên, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục, nhà trường cùng các tổ chức giáo dục và sự đồng hành, sẻ chia của học sinh, phụ huynh học sinh,…Cho đến nay, cộng đồng đã và đang có những đóng góp hết sức quý báu cho sự phát triển của giáo dục STEM tại Việt Nam, thay đổi một phần nhận thức xã hội về giáo dục STEM đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực tri thức cao, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế trong tương lai không xa. STEM.VN là công cụ và sân chơi của Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam. Quay lại diễn đàn