QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỘNG ĐỒNG STEM VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỘNG ĐỒNG STEM VIỆT NAM

Điều 1: Đăng kí tài khoản
 
1. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng STEM.VN.
 
2. Người sử dụng có thể dùng các tài khoản như: Gmail, Yahoo hoặc các tài khoản Email khác được phép để truy cập STEM.VN. Người sử dụng nên cập nhật, hoàn thiện thông tin tài khoản khi đăng nhập STEM.VN để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
 
3. Người sử dụng có trách nhiệm tự bảo mật thông tin tài khoản của mình, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
 
4. Nếu người sử dụng biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu hoặc tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy báo ngay cho Admin thông qua mục liên hệ của trang web hoặc Email: support@stem.vn 
 
5. Một số tính năng của STEM.VN yêu cầu người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu người sử dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng STEM.VN với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng đăng ký tài khoản để sử dụng STEM.VN được tốt nhất.
 
Điều 2: Nội dung hoạt động
 
1. Diễn đàn, trao đổi thông tin, kết nối cộng đồng: STEM.VN cung cấp diễn đàn để người sử dụng có thể đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi và thảo luận với người sử dụng khác. Người sử dụng cũng có thể trao đổi ngay tại các nội dung học tập như video, tài liệu trong các khóa học.
 
2. Tài liệu: STEM.VN cho phép người dùng truy cập và sử dụng tài liệu, sản phẩm ứng dụng CNTT trên website.
 
Điều 3: Các nội dung cần trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội
 
Khi sử dụng sản phẩm STEM.VN, nghiêm cấm người sử dụng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:
 
    1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên STEM.VN nhằm mục đích: 
 
- Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.
 
- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 
- Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 
      2. Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng STEM.VN nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên STEM.VN.
 
     3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên STEM.VN.
 
     4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người sử dụng không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
 
     5. Người sử dụng có quyền sử dụng hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người sử dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
 
     6. Lợi dụng mạng xã hội STEM.VN để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác.
 
    7. Đặt thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 
    8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
 
    9. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Cộng đồng STEM và STEM.VN dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
   
    10. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên STEM.VN mà không có sự đồng ý của Ban Quản trị Website.
 
     11. Lợi dụng STEM.VN để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 
     12. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên STEM.VN.
 
     13. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 
     14. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
 
     15. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của Ban Quản trị Website..
 
    16. Nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì Nội dung nào không có bản quyền bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của Ban quản trị Website.
 
    17. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên STEM.VN xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 
    18. Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 
    19. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào STEM.VN.
 
    20. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ STEM.VN.
 
   21. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ STEM.VN.
 
   22. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của STEM.VN.
 
Điều 4: Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm Người Sử Dụng
 
  1. Nguyên tắc 
1. Người sử dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
 
2. Trường hợp hành vi vi phạm của Người sử dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, STEM.VN sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 
3. Hình thức xử phạt khóa tài khoản STEM.VN có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người sử dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản STEM.VN.
 
4. Nếu tài khoản STEM.VN bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
 
5. Các hành vi vi phạm của Người Sử dụng không được liệt kê ở dưới, tùy từng trường hợp cụ thể, STEM.VN có toàn quyền đưa ra mức phạt phù hợp theo các hình thức xử phạt theo quy định này.
 
6. Các hình thức xử phạt: 
- Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 7 ngày.
 
- Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 30 ngày.
 
- Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.
 
    2. Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau: 
 
- Người sử dụng có hành vi lợi dụng STEM.VN nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hành vi này bao gồm nhưng không giới hạn việc người sử dụng đặt tên thành viên trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc người dùng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 
- Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người sử dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex hoặc tuyên truyền các các nội dung khiêu dâm.
 
- Thông tin cá cược, cờ bạc: Lợi dụng STEM.VN, người dùng đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh, âm thanh, video chứa thông tin để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 
- Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo: giả làm chính thức hoặc các tổ chức, cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản STEM.VN, điểm tích lũy.
 
- Phá hoại hệ thống mạng xã hội STEM.VN: Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Người Sử dụng sử dụngcông cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
 
- Sử dụng diễn đàn hỏi đáp để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 
    3. Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 30 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau: 
 
- Hành vi giao tiếp: Chát khiêu dâm ở mức độ nhẹ, spam chat, kích động các thành viên khác của STEM.VN để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
 
- Quảng cáo: Trong tên thành viên, trạng thái, giải thích về bản thân có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụngcác văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo mà không có sự đồng ý của Quản trị Website. Ngoài ra thành viên sử dụng sản phẩm với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, mua bán và truyền bá hàng hoá, dịch vụ bị cấm, trong trường hợp này tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng sẽ áp dụng hình phạt 2 hoặc hình phạt 3.
 
- Xâm phạm riêng tư: Sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý và tiến hành gọi điện quấy nhiễu hoặc khích động người khác quấy nhiễu.
 
- Công kích người khác: Sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
 
- Vi phạm bản quyền: Ăn cắp các nội dung trên khóa học, sao chép hoặc trích dẫn mà không được phép sử dụngbản quyền của người khác.
 
     4. Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 7 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau. 
 
- Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.
 
- Đăng tải video, âm thanh, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
 
- Các hình ảnh video được streaming, đăng tải có tính chất nhạy cảm, khiêu gợi, dung tục.
 
Điều 5: Nội dung cung cấp, trao đổi thông tin
 
STEM.VN hiện tại cung cấp nhiều dịch vụ Internet bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ như trao đổi tài liệu, sản phẩm công nghệ, tổ chức và tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng, hỏi đáp.
 
1. STEM.VN là mạng xã hội với mục tiêu tạo ra môi trường học tập, nghiên cứu, tìm hiểu cho người sử dụng, rút ngắn khoảng cách giáo dục về mặt địa lý giữa các vùng miền trên khắp đất nước và thế giới thông qua Internet. Chính vì mục đích tốt đẹp đó, người sử dụng khi đăng tải video, clip chia sẻ, trao đổi thông tin về kiến thức trên STEM.VN phải nghiêm túc và có nền tảng kiến thức vững về chuyên đề chia sẻ. Đối với người sử dụng sử dụng STEM.VN để học tập, trau dồi kiến thức thì có thể lựa chọn các dịch vụ theo nhu cầu để trải nghiệm.
 
2. Nội dung đăng tải ở các khóa học phải tương thích, phù hợp với chủ đề mà STEM.VN định hướng bao gồm nhưng không giới hạn như: kiến thức, kỹ năng các môn học khác liên quan đến khoa học công nghệ, kỹ năng mềm, kỹ năng sống… 
 
3. STEM.VN không chứng thực nội dung nào được đăng tải, sử dụng trên STEM.VN bởi bất kỳ người sử dụng nào. STEM.VN không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ, và Quản trị STEM.VN sẽ loại bỏ tất cả các nội dung phát hành nếu được thông báo rằng những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà không cần thông báo trước.
 
4. Người sử dụng là người dạy học, chia sẻ kinh nghiệm dạy học, dạy các chuyên đề, khóa học, phát clip, video dạy học, dạy học trực tuyến… và/hoặc những nội dung video khác phù hợp với tiêu chí của STEM.VN. Người sử dụng đồng ý rằng sẽ không đăng tải lên STEM.VN các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.
 
5. Người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng nội dung của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng STEM.VN một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn trên website.
 
6. Bạn cũng cho phép người sử dụng được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 
7. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong STEM.VN đều thuộc về Cộng đồng Giáo dục STEM Việt Nam, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. 
 
8. Tại các khu vực được phép truyền phát hình ảnh, đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định. Bạn đồng ý cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng internet và mạng viễn thông.
 
9. Trong mọi trường hợp, STEM.VN được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website và phần mềm STEM.VN.
 
10. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và phần mềm mạng xã hội này, người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Quản trị Website không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà người sử dụng khác đăng tải. 
 
11. Khi người sử dụng truy cập vào sản phẩm khác, ứng dụng hoặc website liên kết với mạng xã hội này, người sử dụng phải hiểu và tuân thủ những quy định về sản phẩm mà người sử dụng sử dụng. 
 
12. Bài viết đánh giá ý kiến của bạn là một phần hoạt động của STEM.VN. Người dùng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên STEM.VN. Bạn phải đảm bảo bài viết, đánh giá của bạn phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.
 
13. STEM.VN cho phép người dùng truy cập và sử dụng trên trên website hoặc/và trên các ứng dụng Mobile và các ứng dụng khác trong tương lai. Khi sử dụng các STEM.VN trên các ứng dụng này, người sử dụng cũng phải đảm bảo tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận sử dụng này.
 
14. Ngoài các hoạt động, tài liệu miễn phí, STEM.VN có thể cho phép hoặc liên kết với đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên STEM.VN, do đó, khi sử dụng một sản phẩm như vậy, người sử dụng thừa nhận rằng (i) người sử dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụngdịch vụ của bên thứ ba (ii) Mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, Quản trị Website sẽ hỗ trợ người sử dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.
 
15. Quản trị Website có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả thông tin cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng, Quản trị Website có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.
 
16. Người sử dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ các dịch vụ của STEM.VN, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của người sử dụng. Người sử dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và STEM.VN được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên STEM.VN.
 
17. Trong quá trình sử dụng STEM.VN, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong thỏa thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng.
 
18. Trên website STEM.VN xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, bạn không nên suy luận rằng STEM.VN kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. STEM.VN không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang STEM.VN
 
19. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm STEM.VN, Quản trị Website có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng trang thông tin điện tử STEM
 
1. Khi đăng ký tài khoản STEM.VN, Người sử dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ, hoạt động trên STEM.VN.
 
2. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì người sử dụngphải chấp nhận những rủi ro phát sinh. 
 
3. Người sử dụng có trách nhiệm tháo gỡ những nội dung vi phạm do mình đăng tải ngay lập tức đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về nội dung đăng tải đó.
 
4. Người sử dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Quản trị Website về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 
5. Khi phát hiện ra lỗi của STEM.VN, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua email contact.stemvn@gmail.com.
 
6. Người sử dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu bạn vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm mạng xã hội trang thông tin điện tử này.
 
7. Người sử dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Quản trị Website sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 
8. Bất kỳ nội dung, clip, video, thông tin, bình luận, hình ảnh hoặc nội dung khác được đăng tải bởi người sử dụng trên STEM.VN, người sử dụng đồng ý rằng (i) tự chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải; và (ii) STEM.VN được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan.
 
9. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
 
Điều 7: Hiệu lực của thỏa thuận
 
1. Bằng việc truy cập sử dụng website STEM.VN, người sử dụng đã đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại thỏa thuận này.
 
2. Khi truy cập, sử dụng STEM.VN bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) thì Người sử dụng cũng phải tuân theo thỏa thuận này.
 
3. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người sử dụng, STEM.VN không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. STEM.VN sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó. 
 
4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội STEM.VN này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
 
5. Thỏa thuận cung cấp và sử dụng Website Cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam (STEM.VN) có giá trị từ ngày 20 tháng 03 năm 2015.