Kỹ nghệ thiên nhiên: Thao tác và hiển thị DNA/Engineering Nature: DNA Visualization and Manipulation

Giáo viên:

Sinh viên được giới thiệu với các kỹ thuật di truyền như điện di DNA

Miễn phí 2 0.00

Kỹ thuật trong các tình huống của truyện Harry: Khoa học đằng sau Harry Potter/Engineering Out of Harry Situations: The Science Behind Harry Potter

Giáo viên:

Dưới chủ đề "The Science Behind Harry Potter".

Miễn phí 10 0.00

Kỹ nghệ và cơ thể con người/Engineering and the Human Body

Giáo viên: HUNG GV , Nguyễn Thế Anh

Khoá này bao gồm nhiều chủ đề tạo nên cơ thể con người tuyệt vời của chúng ta.

Miễn phí 3 0.00

Kỹ nghệ cho Trái đất/Engineering for the Earth

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về các hệ thống phức tạp của trái đất qua nhiều bài học

Miễn phí 0 0.00

Kỹ nghệ tiến hóa: Máy đơn giản từ kim tự tháp đến tòa nhà chọc trời/Evolutionary Engineering: Simple Machines from Pyramids to Skyscrapers

Giáo viên:

Máy đơn giản là các thiết bị có ít hoặc không có bộ phận chuyển động.

Miễn phí 0 0.00

Kỹ thuật Y sinh và Cơ thể Con người/Biomedical Engineering and the Human Body

Giáo viên:

Con người là những sinh vật hấp dẫn và phức tạp.

Miễn phí 2 0.00

Những cây cầu/Bridges

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về tầm quan trọng và phổ biến của các cây cầu.

Miễn phí 2 0.00