Tên lửa/Rockets

Giáo viên:

Học sinh học được cách thức và lý do tại sao các kỹ sư thiết kế vệ tinh

Miễn phí 1 0.00

Hệ thống xương/Skeletal System

Giáo viên:

Học sinh trở nên quen thuộc với hệ thống xương của con người

Miễn phí 0 0.00

Hệ mặt trời!/Solar System!

Giáo viên:

Giới thiệu về hệ mặt trời của chúng ta-các hành tinh, mặt trời và mặt trăng

Miễn phí 1 0.00

Âm thanh/Sound

Giáo viên:

Học sinh học các mối liên hệ giữa khoa học về sóng âm và thiết kế kỹ thuật

Miễn phí 0 0.00

Âm thanh và ánh sáng/Sound and Light

Giáo viên:

Học sinh được cung cấp sự hiểu biết về sóng âm thanh và ánh sáng

Miễn phí 0 0.00

Không gian/Space

Giáo viên:

Tìm hiểu về Trạm Không gian Quốc tế, bao gồm những ý tưởng hiện tại và tương lai

Miễn phí 0 0.00

Quang phổ/Spectroscopy

Giáo viên:

Học sinh tìm hiểu thành phần của các nguồn sáng thông qua spectrographs

Miễn phí 0 0.00

Học sinh như các nhà khoa học/Students as Scientists

Giáo viên:

Học sinh làm công việc của các nhà khoa học bằng cách thiết kế các thí nghiệm

Miễn phí 1 0.00

Sức căng bề mặt/Surface Tension

Giáo viên:

Học sinh học về lực căng bề mặt và lực kết dính

Miễn phí 1 0.00

Kỹ thuật thiết bị phẫu thuật/Surgical Device Engineering

Giáo viên:

Học sinh học về nhiều khía cạnh của kỹ thuật y sinh học (BME)

Miễn phí 0 0.00