Tính năng ánh sáng laser/Laser Light Properties: Protecting the Mummified Troll!

Giáo viên:

Học sinh học và sử dụng các tính chất của ánh sáng

Miễn phí 2 0.00

Ống cao su và xe Hybrid/Latex Tubing and Hybrid Vehicles

Giáo viên:

Việc học các hàm tuyến tính phổ biến ở hầu hết các lớp học đại số

Miễn phí 0 0.00

Khoa học đời sống/Life Science

Giáo viên:

Bài học này bao gồm các quá trình quang hợp, tuyệt chủng, biomimicry, ...

Miễn phí 0 0.00

Bị lạc trong rừng Amazon/Lost in the Amazon

Giáo viên:

Tư duy và thực hành các hoạt động dựa trên một kịch bản mạo hiểm

Miễn phí 0 0.00

MRI An toàn thách thức/MRI Safety Grand Challenge

Giáo viên:

Hiểu rõ những rủi ro liên quan đến việc làm việc gần một từ trường mạnh

Miễn phí 0 0.00

Bản đồ biển/Marine Mapping

Giáo viên:

Viễn thám và khám phá bằng các phương tiện dưới nước

Miễn phí 2 0.00

Cơ học Mania/Mechanics Mania

Giáo viên:

Quy luật phổ quát tự nhiên sử dụng để hiểu mọi thứ chuyển động và ở lại như thế

Miễn phí 0 0.00

STEM Robotics

Giáo viên: Nguyễn Thế Anh

Chương trình STEM-Robotics được phát triển bởi tổ chức Robomatter.

3750000.0 5 0.00

Sứ mệnh lên sao Hỏa/Mission to Mars

Giáo viên:

Học sinh khám phá tại sao mọi người quan tâm đến việc nghiên cứu hành tinh

Miễn phí 0 0.00

Hỗn hợp và Giải pháp/Mixtures and Solutions

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu với các khái niệm liên quan đến hỗn hợp và giải pháp

Miễn phí 0 0.00