Nhà ở tiết kiệm năng lượng/Energy-Efficient Housing

Giáo viên:

Tạo nhà ở tiết kiệm năng lượng thực tế cho người dân

Miễn phí 0 0.00

Giảng dạy Quá trình Thiết kế Kỹ thuật thông qua các thiết bị Trợ giúp/Engineering and Empathy: Teaching the Engineering Design Process through Assistive Devices

Giáo viên:

Học sinh làm theo các bước của quá trình thiết kế kỹ thuật (EDP)

Miễn phí 1 0.00

Môi trường/Environment

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về khái niệm về một môi trường và nhiều tương tác.

Miễn phí 0 0.00

Thách thức môi trường: Từ nông thôn ra thành phố lớn/Environmental Challenges in China: From Rural Villages to Big Cities

Giáo viên:

Những thách thức về môi trường đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật.

Miễn phí 0 0.00

Kỹ thuật môi trường/Environmental Engineering

Giáo viên:

Học sinh khám phá các vai trò khác nhau của các kỹ sư môi trường.

Miễn phí 0 0.00

Kỹ thuật Môi trường và Hoá học Nước/Environmental Engineering and Water Chemistry

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu đến các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật môi trường

Miễn phí 3 0.00

Khám phá Năng lượng/Exploring Energy

Giáo viên:

Học sinh học về năng lượng, động năng, năng lượng tiềm năng, ...

Miễn phí 5 0.00

Khám phá năng lượng mặt trời/Exploring Solar Power

Giáo viên:

Học sinh khám phá các phương pháp để khai thác ánh sáng mặt trời làm năng lượng

Miễn phí 1 0.00

Tất cả về tốc độ dòng chảy/Feel Better Faster: All about Flow Rate

Giáo viên:

Tất cả chúng ta đã cảm thấy bị bệnh tại một số điểm trong cuộc sống của chúng ta

Miễn phí 0 0.00

Floaters and Sinkers

Giáo viên:

Học sinh sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định mật độ của vật rắn

Miễn phí 0 0.00