Thiết kế Kỹ thuật Sáng tạo

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về thế giới của thiết kế sản phẩm kỹ thuật sáng tạo.

Miễn phí 28 4.17

Hệ thống thông tin bản đồ số và hệ thống thông tin địa lý (GIS)/Digital Mapping and Geographic Information Systems (GIS) thông tin địa lý

Giáo viên: Nguyễn Thế Anh

Khoá học này khám phá công nghệ GIS ở mức cơ bản.

Miễn phí 11 5.00

Một ngày thực hành thiết kế kỹ nghệ ở trường tiểu học/Elementary School Engineering Design Field Day

Giáo viên:

Khoá này cung cấp cơ hội tham gia thực nghiệm thiết kế kỹ thuật.

Miễn phí 14 0.00

Kỹ nghệ thiên nhiên: Thao tác và hiển thị DNA/Engineering Nature: DNA Visualization and Manipulation

Giáo viên:

Sinh viên được giới thiệu với các kỹ thuật di truyền như điện di DNA

Miễn phí 2 0.00

Kỹ thuật trong các tình huống của truyện Harry: Khoa học đằng sau Harry Potter/Engineering Out of Harry Situations: The Science Behind Harry Potter

Giáo viên:

Dưới chủ đề "The Science Behind Harry Potter".

Miễn phí 10 0.00

Kỹ nghệ và cơ thể con người/Engineering and the Human Body

Giáo viên: HUNG GV , Nguyễn Thế Anh

Khoá này bao gồm nhiều chủ đề tạo nên cơ thể con người tuyệt vời của chúng ta.

Miễn phí 3 0.00

Kỹ nghệ cho Trái đất/Engineering for the Earth

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về các hệ thống phức tạp của trái đất qua nhiều bài học

Miễn phí 0 0.00

Kỹ nghệ tiến hóa: Máy đơn giản từ kim tự tháp đến tòa nhà chọc trời/Evolutionary Engineering: Simple Machines from Pyramids to Skyscrapers

Giáo viên:

Máy đơn giản là các thiết bị có ít hoặc không có bộ phận chuyển động.

Miễn phí 0 0.00

Cơ thể của chúng ta có Máy tính và Bộ cảm biến/Our Bodies Have Computers and Sensors

Giáo viên:

Học sinh tìm hiểu về các thành phần hệ thống của cơ thể con người.

Miễn phí 1 0.00

Những cỗ may đơn giản/Simple Machines

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu đến sáu máy đơn giản - máy bay nghiêng, nêm, vít, ...

Miễn phí 5 0.00