GIÁO DỤC STEM

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật  và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này (gọi là kỹ năng STEM) phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày.


Xem chi tiết

Google ra mắt bộ đồ chơi giúp học sinh lớp 3 học lập trình bằng cách xếp hình

Có khá nhiều công ty công nghệ lớn trên thế giới đang nghĩ về tương lai, những thế hệ tiếp theo của chúng ta. Sẽ là thật tuyệt vời nếu các em nhỏ có thể tiếp cận với lập trình từ ngay bây giờ, để tạo nền tảng sau này trở thành những nhà phát triển lớn trên thế giới. Mới đây, Google cũng tiếp tục ý tưởng đó, với một bộ đồ chơi đặc biệt.


Xem chi tiết